2 Niedziela zwykła - 14.01.2018

1. Od czwartku w całym Kościele rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie na każdy dzień. Chociaż Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan zakończy się 25 stycznia, nie ustawajmy w wysiłkach na rzecz jej całkowitego przywrócenia. Tak bardzo takiej jedności pragnie sam Pan Jezus. A często jej brak jest zgorszeniem dla współczesnego świata i wielu źle nastawia do Chrystusowego Kościoła. Dlatego w tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy i cierpienia.

2. W przyszłą niedzielę 21 stycznia, przypada Dzień Babci, Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych Babcie i Dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do Domu Ojca. Bardzo często tyle im zawdzięczamy! Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia Święta i serdeczna pamięć.

3. Zakończyliśmy kolędowe odwiedziny duszpasterskie. Składamy słowa wdzięczności za dar wspólnej modlitwy i spotkania w państwa domach. Kapłana przyjęło ok. 76% parafian. Parafia liczy prawie 1890 mieszkańców. Ok. 350 osób to niezdeklarowani i nieidentyfikujący się z Kościołem i parafią. Wszystkim, którzy nas przyjęli, dziękujemy za życzliwość i budujące rozmowy. Bóg zapłać za chrześcijańską postawę w trakcie wizyty. Z serca dziękujemy za złożone ofiary.

4. Bóg zapłać za złożone ofiary, szczególnie te w kopertach. Są one przeznaczone na inwestycje w naszej parafii.

5. Za tydzień wznowimy wydawanie Echa Bazyliki. Tam znajdzie się sprawozdanie duszpasterskie za rok 2017.

6. Szanownym Jubilatom i Solenizantom, obchodzącym swoje uroczystości w tym tygodniu, składamy najlepsze życzenia.